Tarayıcı Terimleri

ADL+ Hata Yayılım Mantığı: (ADL+ Error Diffusion Halftoning) Siyah ve beyaz bölgeler arasına tonlanmış gri gölgeler ekleyerek, basılı çıktıdaki gritonların görülürlüğünü destekleyen Resim İşleme. Kopya modlarında Çift 2B-Uyarlanır Zenginleştirme işlemlerinin bir parçası olarak yerine getirilir.
Aygıt Bağımlı Renk Uzayı: (Device Dependent Color Space) Örneğin; RGB. Aygıt bağımlı renk uzayında, örneğin; aynı tarama dosyası farklı bilgisayar ekranlarında görüntülendiğinde daha farklı görünür.
Aygıt Bağımsız Renk Uzayı: (Device Independent Color Space) Örneğin; CIE LAB. Aygıt bağımsız renk uzayı, renk değerlerinin mutlak olduğu bir uzaydır, örneğin; CIE standardı tarafından tanımlanan. CIE LAB renk yönetim sistemlerindeki (CMS) temel renk uzayıdır ve tarayıcı RGB’si ve monitör RGB’si gibi farklı aygıt bağımlısı renk uzayları arasında çeviri yapmak için kullanılır.
Aygıt Profili:
(Device Profile)
CMS’nin içinde kullanılan dosyadır. Bir aygıt profili; bir tarayıcı, bilgisayar görüntü birimi ya da yazıcının nitelikleri ile ilgili bilgi içerir. Aygıt profil (Win95, Colorsync. vb.) formatları, ICC (International Color Consortium) tarafından standart hale getirilmiştir.
Beyaz Nokta Ayarlaması: (White Point Adjustment) Bir resimdeki ayrıntının aydınlatma miktarını belirleyecek bir ayar. Beyaz nokta ayarı öyle yapılmalıdır ki, bir resmin en aydınlık parçası sadece sıfır ayrıntıya sahip olsun.
Bir Tarayıcının Çözünürlüğü: (Resolution of a Scanner) DPI (dot per inch / inch başına düşen noktacık) olarak ifade edilir ve ppi (pixels per inch / inch başına düşen piksel)’e eşittir. Tarayıcını çözünürlüğü ne kadar yüksekse, taranan resim o kadar düzgün olur.
Bit eşlem:
(Bitmap)
Tek tek piksellerin matriks’inden oluşan bir tür bilgisayar resmi. .bmp uzantılı resim dosyasıdır.
Bit: Bilgisayarda depolanan sayısal bilginin temel birimi.
Bulanıklık:
(Blur)
Piksel renk değerlerinin ortalanması işlemidir.
Byte: 8 bit bir diziden oluşan sayısal kelimedir.
CALS: Computer-Aided Acquisition and Logistics Support (CALS) standardı. Tasarım, imalat ve destek için sayısal formatta bulunan teknik verilerin türetilmesi, erişimi, yönetimi konularında çalışan bir ABD Savunma birimi ve endüstri girişimi.
CCD Charge Coupled Device, CCD, tarayıcıda ışığı elektrik gerilimlerine dönüştüren resim algılayıcısıdır. Bu gerilimler, tarayıcı tarafından resme dönüştürülür.
CCITT Group3: FAX iletiminde kullanılan standart geçiş-uzunluklu sıkıştırma formatı. Değiştirilmiş Huffman kodlamadan geçiş-uzunluğu sayılarını daha fazla sıkıştırmak için faydalanır. Birçok tarayıcı dosya formatı, bu formatın farklı lehçeleridir.
CCITT Group4: Çok yoğun resim dosyaları veren iki-boyutlu sıkıştırma formatı. Çizim arşivleme ve aradeğişim için CALS (MIL 28002) ve ISO-ODA tarafından standart hale getirilmiştir.
CIE: Centre Internationale d’Eclairage (CIE); renk ölçmek için yöntemler oluşturan uluslararası bir kuruluştur. Renk ölçülü hesaplamalar için bu renk standartları, renk değerlerini matematik olarak tanımlayan uluslararası belirlemelerdir. İlk renk aralığı modeli, CIE xyz, 1931’de geliştirilmişti. CIE, rengi, üç eksenin bir birleşimi olarak tanımlar: x, y ve z. 1978’de bırakılan iki renk uzayı; CIE Lab ve CIE Luv’dur. Amaç; optik algılamanın doğru ve bir-örnek referansını sağlamaktı.
CIE LAB: Bir tarayıcıdan bir görüntü birimine ya da bir görüntü biriminden bir çıktı aygıtına veri dönüşümünü sağlamak için modern renk yönetim yazılımlarında kullanılan, CIE tarafından belirlenmiş aygıt bağımsız renk uzayıdır.
Çift 2B-Uyarlanır Zenginleştirme:
(Dual 2D-Adaptive Enhancement)
Önalan ve artalan üzerinde ayrı ayrı yapılan zenginleştirme işlemi. İşlemler anında gerçekleştirilir. Ayrı ayrı zenginleştirme işlemleri, çizimin farklı yönleri üzerinde eşanlı olarak gerçekleştirilir.
CMYK:

Eksiltici baskı renkleri. Yazıcı veya plotterdan çıktı almak için dijital ortamda RGB olan renk formatı CMYK formatına dönüştürülür.
Ciyan (cyan), Macenta (magenta), Sarı (yellow), Siyah (Black).
Çözünürlük:
(Resolution)
Inch başına kaç piksel tarandığının bir ölçüsü. Genel olarak, inch başına düşen daha fazla sayıda piksel, resimde daha fazla ayrıntı ve kaydedildiğinde daha büyük dosya anlamına gelir. Bir tarayıcı, monitör ya da çıktı aygıtı tarafından yakalanabilen veya gösterilebilen ayrıntı düzeyini tanımlar. Tarayıcılar için çözünürlük, yatay ve dikey olarak inch başına yakanabilen noktacık (DPI) sayısı (piksel) tarafından tanımlanır. Örneğin 300 DPI; her inch kare başına 90,000 piksele eşittir. Ekran Çözünürlüğü, normal olarak ekrandaki inch başına 72 pikseldir. İlave ayrıntılar, ekranın görüntü sürücüsü tarafından atılır. Yazıcı çözünürlüğünde taramalar için, basılı çıktıda basılı çıktıda iyi sonuçlar elde etmek üzere inch başına 150 noktacığa ya da daha üstüne gereksinim vardır. Söz konusu yazıcının basılı çıktısındaki ayrıntı düzeyi hala görülebilir olmalıdır ve sonuçları daha iyileştirmeden kaydedilen dosya boyutunu çarpıcı biçimde artırmamalıdır.
Dinamik Aralık:
(Dynamic Range)
Tarayıcı kalitesinin bir ölçümü; aydınlıklar ile gölgeler arasındaki yoğunluk farkı.
Dizinli Renk:
(Indexed color)
Dizinli renk (ya da sözde-renk); bir renk haritası veya paletinde bulunan daha az sayıdaki ayrık renklerin, diyelim ki 256, edinilen halidir. Daha sonra resimdeki her piksel için bir rengin dizin numarası saklanır. Resmi geri getirirken, daha sonra ekrana gönderilen kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerini geri getirmek için bir gözetleme tablosu dizini kullanır. TIFF ya da PCX gibi grafik dosya formatlarında, dizinli renkli resimlere renk eşlemleri eşlik eder.
Dosya Formatı:
(File Format)
Taranan resmin kaydedildiği format. Programın desteklediği bir dosya formatı ile kaydedilmişse, birçok program o resmi dosyadan içine alabilir ya da içine yerleştirebilir. Yaygın dosya formatları; TIFF (Tagged Image File Format), BMP (Windows bitmap), JPEG (Joint Photograph Expert Group), and FPX (FlashPix format) içerir.
Doygunluk:
(Saturation)
Resimdeki bir tonun yoğunluğu ya da titrteşimini gösteren bir özelliktir. Resmin rengarenkliğinin seviyesini gösterir. Yüksek doygunluğu olan bir resim, canlı renklere sahiptir. Siyah beyaz resim, sıfır doygunluğa sahiptir. Bir rengin saflığı ya da beyaz ışık ile seyreltilme derecesi. Kırmızı yüksek doygunlukta bir renktir. Pembe (daha düşük dogunluğa sahiptir), seyreltilmiş kırmızıdır.
dpi inç başına düşen nokta sayısı (dot per inç)
DSP: Sayısal İşaret İşleme (Digital Signal Processor), tarama sırasında gerçek-zamanda resim zenginleştirmesi yapar.
Ekran Kalibrasyonu:
(Screen Calibration)
Taranan resim ve dokümanların en aslına uyan görüntülerini elde etmek için bilgisayar ekranını ayarlamaya yardım eden bir program. Bu program kurulum sırasında çalıştırılmalı ve bilgisayar ekranının ya da bilgisayarın bulunduğu ortamdaki ışığın her değişikliğinde yeniden kullanılmalıdır.
Gam:
(Gamut)
Bir aygıt tarafından taranabilir, basılabilir ya da görüntülenebilir renk aralığı; örneğin, görüntülenebilen renklerin bazıları yazıcının gamının dışında kalıyorsa, bu renkler bastırılamaz.
GCR: Gri bileşen yer değiştirmesi (Gray component replacement). Ciyan, Macenta, Sarı mürekkeplerin siyah mürekkep ile (gri değere yol açacak bir dengede) yerlerinin değiştirildiği, renkli fotoğraflarda kullanılan bir renk ayırma ayarı. Getirileri; genel mürekkep kullanımındaki azalma ve resim ayrıntılarında bir miktar artış.
Geçiş-uzunluklu Kodlama:
(Runlength Encoding)
Raster ya da bit eşlem verisini, taranmış bir hat boyunca beyaz veya siyah noktaların “geçişlerini”, her geçişteki nokta sayısı olarak temsil ederek sıkıştırma sağlayan yöntemdir. Bu yöntemin çeşitli sıkıştırma verimlilikleri ile birçok çeşitleri vardır. Normalde, geçiş-uzunluklu sıkıştırma formatları, sıkıştırılmamış bir dosya boyutunun %20-25’i büyüklüğündeki dosyalar oluştururlar.
Gölge Ayrıntısı:
(Shadow Detail)
Bir resmin karanlık kısımlarındaki ayrıntı miktarı. Gölge ayrıntısı elde etmek istenebilir, ancak gölgenin ek ayrıntısını açığa vurmak uğruna çok fazla aydınlatıldığında genel kontrastın düşmesi tehlikesi bulunmaktadır. Bir resim gölge ayrıntısı olmadan taranırsa, bu ayrıntıyı bir resim düzenleme programı ile geri kazanmak mümkün olmaz.
Griölçek:
(Grayscale)
Siyah ve beyaz fotoğrafik bir resim ya da bir tarayıcı ayarı terimidir. Resmi oluşturan 256 gri tona karşılık gelir.
Histogram: Resimdeki gritonların/renklerin istatistiksel dağılımını temsil eden çubuk grafik. Her bir sütun, o gri seviyede ya da renkte bulunan piksel sayısını temsil eder.
HLS: Hue (Renk Değeri), Lightness (Açıklık), Saturation (Doygunluk) değişkenlerini esas alan renk uzayıdır. HSV’ye bakın.
HSV: Hue (Renk Değeri), Saturation (Doygunluk), Value (Değer) değişkenlerini esas alan renk uzayıdır. Hue, renk anlamına gelir (renk tekerinde olduğu gibi). Doygunluk; rengin titreşim ya da zenginliğine bağlı bir göstergedir. Değer, nesneyi aydınlatan ışığın yoğunluğu ile ilişkisi en iyi kurulan bir terimdir.
Renk Değeri:
(Hue)
Renk tekerinde yer alan belirli bir rengi göstermek ile ilişki kurulabilen bir renk ölçümüdür. Renk değeri, bir rengin göreceli kırmızılığını, maviliğini, sarılığını, vb. gösterir.
ICC: Uluslararası Renk Ortak Girişimi - (International Color Consortium [ICC]), ortak bir renk çerçevesi ihtiyacını ortaya koymak için oluşturuldu. ICC; çeşitli aygıtların rengi nasıl değerlendirdiklerine dair bilgiler içeren standart bir aygıt profili geliştirmiştir. Bu kavram, Apple (Colorsync), Windows 95 için Microsoft, Solaris için Sun, Irix için Silicon Graphics tarafından desteklenmektedir.
İlmikleme:
(Stitching)
Birden çok CCD kameraya sahip geniş format tarayıcılarda elektronik ilmikleme; komşu kameraların görüntü alanlarındaki örtüşmeyi ayarlar. Taramanın başında otomatik ilmikleme, mekanik ve ısıl değişimlerden bağımsız olarak her kameranın doğru sayıda piksel yakalamasını garantiler.
Inch Başına Noktacık:
(Dots Per Inch (dpi))
Tek tek elemanları basılı bir sayfa üzerinde yuvarlak noktacıklar olan bir inch kareye düşen noktacıkların ölçüsü.
Inch Başına Piksel
(Pixels Per Inch (ppi))
Her bir elemanın bir kare resim elemanı (piksel) olduğu, tarayıcılar için çözünürlük ölçüsü.
Aradeğerleme:
(Interpolation)
Örneklemenin aradeğer bulma yöntemini kullanma, etrafındaki renklere ve yoğunluklara bakarak gerçek piksellerin arasında kalan noktalar için değerler türetir. Bir tarayıcıda çözünürlük, CCD hücrelerinin gerçek sayısının ötesinde artırılır. Her bir çizginin piksel verisi kameralardan geldikçe, ara değerleri bulunmuş yeni pikseller arasına eklenir. Eklenen pikseller, çizgi kenar tanımlarını zenginleştirir.
JPEG: Resimler için sıkıştırılmış dosya formatı. Sonradan Joint Photographic Expert Group olarak isimlendirildi. JPEG resimleri küçük dosya boyutu ve hızlı olma özelliğine sahiptir, fakat diğer formatlara göre daha düşük resim kalitesi sağlar.
Kalibrasyon:
(Calibration)
Tesis edilen standarta uygun iş görmesi için bir aygıtın ayarlanması.
Tarayıcı kalibrasyonu, taranan ANSI IT8 referans renk yamaları ile bilinen renk referans değerleri arasındaki renk sapmalarını en aza indirmek demektir. Genel olarak, kalibrasyon, bir aygıtın kendi renk koşullarını bilmesi için yapılan ayarlama sürecidir – aygıtı bilinen ve ölçülebilir durumda dengede tutmak.
Kalibrasyon; yaygın olarak, sık sık renk değiştiren aygıtlar için yapılır, monitörler (fosfor zamanla parlaklığını kaybeder), tarayıcılar (ışık değişimleri) ve yazıcılar (prova baskı yapanlar ve diğer sayısal baskı aygıtları colorant ve kağıt stoğu değiştiğinde çıktıyı değiştirebilir) gibi.
Katkı Renkleri:
(Additive Colors)
Ana katkı renkleri; kırmızı, yeşil ve mavidir. Bu katkı ana renkler, beyaz ışığın üç temel bileşenini temsil eder. Tek tek ya da beraber kullanıldıklarında ışığın bu üç rengi, hemen hemen tüm renkleri yaratmak için birleştirilebilirler. Bu temel renkler eşit miktarda karıştırıldıklarında beyaz rengi meydana getirirler. Katkı rengi, tarayıcılarda ve bilgisayar görüntü birimlerinde kullanılır.
Kaynak:
(Source)
Kelime işlemci gibi, bir resmi doğrudan bir program içinde taramak (TWAIN) için Acquire (Edin) ya da Nesne Yerleştirme (OLE) komutlarından biri kullanıldığı zaman, resmin edinildiği ya da geri getirildiği program kaynaktır. Tarama yazılımının foto tarayıcısını kontrol eden kaynaktır.
Kontrast:
(Contrast)
Bir resimdeki en açık ile en koyu alanlar arasındaki fark. Yüksek kontrast bir resim, aralarındaki parlaklıkta keskin değişiklikler olan beyaza çok yakın alanlar ve siyaha çok yakın alanlara sahiptir. Resimde yalın bir aydınlık ve koyu tonların hakimiyeti görünür.
LZW: Lempel, Zev ve Welch tarafından geliştirilmiş, birçok dosya formatı ile kullanılan kayıpsız sıkıştırma.
Önalan:
(Foreground)
Raster verinin taranması söz konusu olduğunda edinmeyi amaçladığınız veriyi temsil eder (artalan, bunun dışındaki her şeydir). Normalde, çizgiler ve şekiller siyah pikseller ile (önalan) ve boş alan beyaz pikseller ile (artalan) temsil edilirler. Griölçekli verinin taranması söz konusu olduğunda, edinilmesi istenen verinin etrafındaki piksellerin oluşturduğu bölgenin gri seviyesi artalan anlamına gelir.
Orijinal:
(Original)
Taranacak kağıt, negatif, slayt ya da film
Ozalit:
(Blueprint)
Esas olarak mimari ve mekanik çizimlerin kopyalanmasında kullanılan fotoğrafik baskı işlemi; beyaz/mavimsi artalan üzerinde mavi çizgiler oluşturur.
PICT: Esas olarak Macintosh ortamında kullanılan resimler için dosya formatı.
Pikseller:
(Pixels)
Piksel kelimesi; picture (resim) ve element (eleman) kelimelerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur. Taranmış bir çizgisel ya da fotoğrafik resmin en küçük yapı taşıdır. Bir piksel; bir renk, siyah ya da beyaz ile doldurulmuş, kare şeklindeki resim elemanıdır. Bir piksel değeri, kapladığı alanın parlaklığına bağlıdır ve siyah ve beyaz için tek bir bit ya da renkli/griton resimler için birden çok bit değerindedir. Pikseller çeşitli boyutlarda olabilirler ve boyutları çözünürlük cinsinden ifade edilir. Çözünürlük; inch başına düşen pikseller- pixels per inch (ppi)- olarak ya da bir inch başına düşen eşit noktalar -dots per inch (DPI)- olarak ölçülür.
PostScript: Yazı, grafik ve taranmış resimlerin bastırılması için Adobe (R) Systems, Inc. tarafından geliştirilen bir bilgisayar dilidir. PostScript (R), taranmış bit eşlem resimleri de bulundurabilen vektör bir formattır.
Raster Dosya:
(Raster File)
Raster Resim ya da Bit eşlem Resim de denir. Tarayıcının algılama şekli ile bir resim, bağımsız noktalardan (resim elemanları, pikseller) meydana gelir. Yüksek-çözünürlüklü bir raster dosya içinde sıralar, normalde orijinal çizimin her yatay inch’i başına 200 ya da 300 nokta içerir ve her dikey inch için de genellikle 200 veya 300 sıra vardır. Bu noktaların her biri, yerlerine ve açık ya da kapalı olmalarına göre tanımlandıkları için, raster resimler çoğunlukla büyük veri dosyalarına sahiptir.
Renk:
(Color)
Dalga boyları biçiminde var olan elektromagnetik enerji renk algısını yaratır. Gözlerimizle gördüğümüz görünür tayf ile bir bilgisayarda üretilip ve daha sonra renkli bir yazıcıda bastırılabilen renkler arasında büyük bir fark vardır. Bir aygıtın üretebileceği toplam renk sayısına, onun renk gamı denir. Görünür tayf, renkli bir monitörün gamından geniştir ve o da renkli bir yazıcıda üretilebilecek olandan daha geniştir. Hiçbir sistem, insan gözü ile algılanan renklerin tamamını üretemez.
Renk bit derinliği:
(Color bit depth)
En basit piksel iki seçeneğe sahiptir: siyah ya da beyaz. (İki seçenekli bir piksel ya 1-bitlik resim veya iki üzeri bir (21) olarak bilinir). Daha fazla bit bilgisi eklemek, renk seçenek sayısını artırır. Bir piksel için potansiyel renk seçenek sayısı, renk bit derinliği olarak adlandırılır. Örneğin; 4-bitlik bir piksel, 16 renk seçeneğine sahiptir ve 8-bitlik pikselin 256 seçeneği vardır. 24-bitlik piksel ise, 16,777,216 seçeneğe sahiptir.
Renk Değeri:
(Hue)
İsimlendirilmiş renk. Fotoğrafçılık, tarama ve baskı almaya ilişkin renk tartışmalarında, altı adet renk değeri, kırmızı, sarı, sarı, ciyan, mavi ve magenta önemlidir. Görebildiğimiz her rengi bu renk değerleri oluşturur ve bunlar renk tekeri üzerinde belirtilen renk değerleridir.
Renk Uzayı:
(Color Space)
Renk uzayı; rengi tanımlamak için kullanılan özel bir dildir. Renk uzayı aralık örnekleri: RGB, CMYK, HSV, CIE LAB.
Renk Yönetim Sistemleri:
(Color Management System)
Color Management System (CMS) yazılımları; tarayıcı, görüntü birimleri ve yazıcı/çiziciler arasında renk alışverişindeki doğrulukları, her bir aygıtın profiline dayanarak artırır. CMS, renkli aygıtlar ile uygulamalar arasında renklerin yeniden üretimini karşılıklı olarak sağlayan, bilgisayarda yerleşik bir yazılım katmanıdır. CMS, ayrı aygıtlar arasında doğru renk değiş tokuşu için gerekli renk dönüşümlerini gerçekleştirir. Renk yöneticisi, aygıtın karakterize verisine erişim ihtiyacı duyar. Bu tür aygıt profillerinin format ve içeriği, Uluslararası Renk Ortak Girişimi (International Color Consortium [ICC]) tarafından standart hale getirilir.
RGB: Red (Kırmızı), Green (Yeşil), Blue (Mavi). Bu eklenebilir birincil renkler, beyaz ışığın temel elemanlarıdır. Bunlar; bir bilgisayar görüntü biriminde ya da taranmış bir resim dosyasında karıştırılarak diğer renkler yaratılabilir. Örneğin; Kırmızı ve Yeşil; Sarı üretir, her üç rengin eşit miktarı gri’yi üretir.
RIP: Raster Image Processor (Raster Resim İşlemci). RIP; taranmış resimleri doğrudan çıktı alınabilen renk titremeli (yarıton) resme dönüştüren özel bir yazılımdır. Bir resim, bir CMYK aygıtından, örneğin; mürekkep püskürtmeli bir yazıcıdan bastırılmadan önce, mutlaka RIP işleminden geçirilmiş olmalıdır.
Sayısal Resim İşlemcisi :
(Digital Image Processor-DIP)
Digital Image Processor – Sayısal Resim İşlemcisi. Tarama sırasında resim zenginleştirme yapan donanım içine yerleşik işlev.
SCSI:

(Small Computer System Interface) Sabit disk ve diğer yüksek performanslı çevre birimlerini Macintosh ve PC bilgisayar sistemlerine bağlamayı sağlayan bir arayüz.
Siyah Nokta Ayarı:
(Black Point Adjustment)
Bir resimdeki gölge ayrıntılarının miktarını belirlemek için yapılan bir ayardır. Siyah noktayı; resmin en koyu bölgesi, sadece sıfır ayrıntıya sahip olacak şekilde ayarlamak uygun kabul edilir.
SRGB: Microsof işletim sistemleri, HP ürünleri, Internet ve diğer ilgilenen tüm sağlayıcılar arasında, Hewlett-Packard ve Microsoft sRGB standart renk uzayı için ek destek önerdi. Bu renk uzayının amacı, şu andaki renk yönetim stratejisine tamamlayıcı olmaktır. Bu, basit ve sağlıklı, aygıttan bağımsız renk tanımlamaları yararı olan, işletim sistemlerinde, aygıt sürücülerinde ve Internet’te renklerin yönetiminin üçüncü bir yöntemini sağlar. Sisteme en az yük ve en az aktarma ile iyi kalite ve geriye doğru uyumluluk sağlamak içindir. Kalibrasyonu yapılmış bir renk ölçümlü RGB’ye dayanan renk uzayı, Cathode Ray Tube (CRT) monitor, televizyon, tarayıcı ve baskı sistemlerine çok uygundur. Böyle bir renk uzayı yazılım ve donanım sağlayıcıları tarafından en az maliyet ile desteklenebilir.
TIFF: Tagged Image File Format. Çizgisel ve fotoğrafik resimler için en çok kullanılan grafik dosya formatlarından biridir.
TWAIN: Donanıma (tarayıcılar gibi) talimatlar göndermek ve onlardan (resimler gibi) geriye veri almak için programlar tarafından kullanılan standart bir iletişim yöntemidir.
UCR: Under Color Removal. Ciyan, macenta ve sarı mürekkeplerin; koyu, nötr alanlardan çıkartılıp yerine siyah mürekkep ile değiştirildikleri renkli fotoğraflarda kullanılan bir renk ayırım ayarı. Getirisi; mürekkep kullanımında genel bir azalmadır. GCR’ye de bakın.
Uyarlanır Eşikleme:
(AdaptiveThresholding)
İleri 2-Boyutlu Uyarlanır Eşikleme; her pikselin etrafındaki pencere alanında artalan gri seviyesini hesaplar. Asıl piksel değeri ile artalan arasındaki fark, uyarlanır ayarlar ile karşılaştırılır ve böylece bir pikselin siyah mı yoksa beyaz mı olacağı belirlenir.
Vektör Dosyası:
(Vector File)
Vektör Çizimi ismini de alır. “A’dan B’ye çizgi”, “Merkezi ve yarıçapı belirli bir çember” gibi matematiksel olarak tanımlanmış elemanlardan meydana gelir. Raster resimlere göre düşük bellek ve veri-dosya boyutu gereksinimleri nedeni ile CAD sistemleri vektör çizimleri kullanırlar.
Vektöre Dönüştürme:
(Vectorization)
Raster’den vektöre dönüştürme de denir (RTV). Bir raster (bit eşlem) resmi bir vektör (CAD) çizimine dönüştürmek.
Yarıtonlama:
(Halftoning)
Ofset baskı ve lazer baskı işlemleri aslında iki seviyelidirler. Ancak bu aygıtlar, seviyeli renk aralıklarını yarıtonlama ile üretebilirler; örneğin, aralarında geniş aralık bulunan bir nokta düzeni, açık gri algısı oluşturur ve dar aralık bulunduran nokta düzeni koyu gri algısı oluşturur. Yarıtonlama noktaları, genellikle düzenli bir ızgarada yerleştirilir. Tam olarak aynı nokta aralığına fakat dikkatlice seçilmiş elek açılarına sahip ciyan, macenta, sarı ve siyah ızgaralar kullanmak, renkli baskıda gelenekseldir.
Yoğunluk:
(Density)
Bir filmin ışık durdurma yeteneği. Yoğunluk; bir resim tarafından iletilen ya da yansıtılan ışık miktarı ile ters orantılıdır.